MUDr.Nora Gregorová
praktický lékař pro děti a dorost

tel.: 776 465 100
mudrnoragregorova@seznam.cz


 
 
Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního
pojištění platný od 1.4.2012

Potvrzení na řidičský průkaz 350 Kč
Aplikace očkování na vlastní žádost 150 Kč
Potvrzení na zbrojní průkaz 500 Kč
Potvrzení na svářečský průkaz 300 Kč
Prohlídka při nástupu do zaměstnání 300 Kč
Vystavení potravinářského průkazu 250 Kč
Nastřelení 1 náušnice /dle typu náušnice/ 200-250 Kč
Potvrzení při nástupu do MŠ 100 Kč
Potvrzení 1 přihlášky na SŠ 70 Kč
Potvrzení 1 přihlášky na VŠ 100 Kč
Zpráva o zdravotním stavu na vlastní žádost do 24 hod. 350 Kč
Zpráva o zdravotním stavu na vlastní žádost do 7 dní 150 Kč
Potvrzení přihlášky na zotavovací akce, dětský tábor 100 Kč
Vyplnění pojistné události dle náročnosti 150-300 Kč
Vystavení malého očkovacího průkazu 200 Kč
Potvrzení na brigádu 50 Kč
Omluvenka do školy vystavená mimo omluvný list či žákovskou knížku 50 Kč
Vystavení duplikátu Poukazu na odborné vyšetření - typ K,RH,Z 100 Kč
Cena za pořízení kopie zdravotní dokumentace je 2 Kč/ strana 
www.fotoprodej.eu