MUDr.Nora Gregorová
praktický lékař pro děti a dorost

tel.: 776 465 100
mudrnoragregorova@seznam.cz


 
 
www.fotoprodej.eu
Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
platný od 1.1.2022

Potvrzení na řidičský průkaz 600
Aplikace očkování na vlastní žádost 250
Potvrzení na zbrojní průkaz 500
Potvrzení na svářečský průkaz 500
Prohlídka při nástupu do zaměstnání 300
Vystavení potravinářského průkazu 400
Nastřelení 1 náušnice /dle typu náušnice/ 350
Potvrzení při nástupu do MŠ 200
Potvrzení 1 přihlášky na SŠ 100
Potvrzení 1 přihlášky na VŠ 100
Výpis ze zdravotní dokumentace do 24 hod. 450
Výpis ze zdravotní dokumentace do 7 dnů 350
Potvrzení přihlášky na zotavovací akce, dětský tábor 250
Vyplnění pojistné události dle náročnosti 400-500
Vystavení malého očkovacího průkazu 400
Potvrzení na brigádu 150
Omluvenka do školy vystavená mimo omluvný list či žákovskou knížku 100
Vystavení duplikátu Poukazu na odborné vyšetření - typ K,RH,Z 100
Cena za pořízení kopie zdravotní dokumentace jedna strana   4
Bodové hodnocení úrazu       400
Zpráva pro účast na rekondičních pobytových táborech  200