MUDr.Nora Gregorová
praktický lékař pro děti a dorost

tel.: 776 465 100
mudrnoragregorova@seznam.cz


 
 
www.fotoprodej.eu
Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
platný od 1.1.2022

Potvrzení na řidičský průkaz 500
Aplikace očkování na vlastní žádost 150
Potvrzení na zbrojní průkaz 500
Potvrzení na svářečský průkaz 500
Prohlídka při nástupu do zaměstnání 300
Vystavení potravinářského průkazu 400
Nastřelení 1 náušnice /dle typu náušnice/ 300
Potvrzení při nástupu do MŠ 100
Potvrzení 1 přihlášky na SŠ 100
Potvrzení 1 přihlášky na VŠ 100
Výpis ze zdravotní dokumentace do 24 hod. 350
Výpis ze zdravotní dokumentace do 7 dnů 250
Potvrzení přihlášky na zotavovací akce, dětský tábor 150
Vyplnění pojistné události dle náročnosti 300-500
Vystavení malého očkovacího průkazu 200
Potvrzení na brigádu 100
Omluvenka do školy vystavená mimo omluvný list či žákovskou knížku 50
Vystavení duplikátu Poukazu na odborné vyšetření - typ K,RH,Z 100
Cena za pořízení kopie zdravotní dokumentace jedna strana   2
Bodové hodnocení úrazu       300
Zpráva pro účast na rekondičních pobytových táborech  150