MUDr.Nora Gregorová
praktický lékař pro děti a dorost

tel.: 776 465 100
mudrnoragregorova@seznam.cz


 
 
Ke stažení:
Plná moc
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb nepovinné očkování
Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - povinné očkování
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách
Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb
Lékařské potvrzení o způsobilosti zúčastnit se dětského tábora
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel   

Odkazy:
www.kojení.cz
www.vyzivadeti.cz
www.alergie.cz
www.babyonline.cz
www.ockovanideti.cz
www.zloutenky.cz

www.fotoprodej.eu